Eкспозицията представя историята, личностите и идеите, стоящи в основата на създаване на Народния музей. Със 130 разказа за обектите от колекциите, преплетени с биографиите на хората, които са ги проучвали, събирали и представяли, авторите на изложбата надникват „зад кулисите“ на музейната работа.
Следвайки създадения преди век План за събиране и представяне на старини, изработен от първия директор на НЕМ – етнографът Димитър Маринов, всяка експозиционна зала е посветена на различна тема, свързана с етноложкото и историческо познание. Сред тях са отдели като История, Вяра и суеверия, Облекло и текстил, Народна музика, Покъщнина, Войнство и др.
Накити, принадлежали на семейството на Георги С. Раковски и дарени от неговата сестра, както и барутници на Дядо Ильо войвода са сред някои от експонатите със специална история. Макет на крепостта „Баба Вида“, изработен от сребро и подарен от видинчани на Цар Фердинанд, също може да бъде видян в изложбата. Кутии, съдържащи скритата история на музейните работници и изрисуваните „паспорти“ на придобити артефакти, отвеждат посетителя в скрития разказ за Народния, а по-късно и Националния етнографски музей.
Народният музей се обособява през 1892 г., като се отделя от структурата на Публичната библиотека (днешна Национална библиотека „Кирил и Методий“). През 1906 г. той се разделя в самостоятелните Етнографски и Археологически музеи, а сбирката с документи от Възраждането и национално-освободителните борби попълва фонда на Националната библиотека през 20-те години на ХХ в. Разказът за отделите и учените, които поддържат тази културна институция жива вече повече от век, можете да откриете в изложбата „130 години Народен музей“.