Нашият екип

Росица Апостолова Балтаджиева

Отдел „Работа с публики и образователни дейности“

Музеен педагог

Интереси: Българска народна митология, музейно образование, поминъци

Участие в проекти:  

Приложен проект” Образование с наука” 2. Финансовата подкрепа от МОН/БАН, 2020-2021  

Проект „Търсачи на легенди”, финансиран от Национален фонд „Култура” Финансиран от Столична община. 2019/2020

Европейска нощ на учените“SEARCH” 2022

Контакт:- rosyto338@gmail.com