Нашият екип

гл. ас. д-р Ангел Искренов Ангелов

Ръководител отдел „Колекции“

Интереси: музеология, история на изкуството, етнография, археология на Османския период.
Дисертационен труд: „Църковна архитектура и живопис 16-17 век в Западна България“
Изложби: 
Kуратор
Фотоизложба: „Три сестри – 100 години по-късно“ и „Девойко, мари хубава“, проект на „Български корени” в партньорство с ИЕФЕМ. Екип: Валери Петров; Божидар Първанов; д-р Васил Балтаджиев. Гостуваща камерна изложба 2018 г., реализирана в НЕМ. 
Изложба „Мартеници”. Екип: Валери Петров, Васил Балтаджиев, Илиана Страхилова. Камерна изложба 2018 г., реализирана в НЕМ. 
Изложба “Кирило-Методиевистиката идеи в православното християнство”. Екип: Валери Петров, Илиана Страхилова, Радина Раденкова. Камерна изложба, 2019 г., реализирана в Централно управление на БАН. 
Изложба „Българските корени”. Екип: Валери Петров; Васил Балтаджиев; Божидар Първанов. Гостуваща камерна изложба 2018 г., реализирана в НЕМ. 
Изложба „Строителните занаяти в Стара планина“. Екип: Валери Петров, Мирелла Кафкова, Ирина Аргирова. Изложбата е по проект „Строителните занаяти на Стара планина“ на сдружение Мещра. Гостуваща камерна изложба, 2019 г., реализирана в НЕМ.
Изложба „Великден“. Екип: Елка Минчева, Валери Петров, Божидар Първанов. Камерна изложба 2022 г. реализирана в НЕМ
Изложба „Птиците – образи от съкровищницата на Национален етнографски музей в София“. Екип: Елка Минчева, Валери Петров, д-р Божидар Първанов. Камерна изложба2022 г., реализирана в НЕМ
Изложба „Традиционни мерки и теглилки“. Екип: д-р Божидар Първанов, д-р Чавдар Димитров, Елка Минчева. Камерна изложба 2022 г., реализирана в НЕМ.
Член на екипа:
Изложба „Поздрави от… Италия и България”. Екип: гл. ас. доктор Иглика Мишкова – куратор; гл. ас. д-р Ангел Ангелов; гл. ас. д-р Андрей Тонев; Стамен Кънев; Елка Минчева – членове. Камерна изложба, 2018 г., реализирана в НЕМ. 
Изложба „Вотиви“. Екип: гл. ас. д-р Иглика Мишкова – куратор; гл. ас. д-р Ангел Ангелов; Елка Минчева – екип. Експонирана в Общински исторически музей – Царево 2018 г. Камерна изложба повторно експонирана извън НЕМ.   
Изложба „Кой създава и кой използва дантела“. Екип: доц. д-р Ива Кюркчиева – куратор; гл. ас. д-р Ангел Ангелов, гл. ас. д-р Андрей Тонев, гл. ас. д-р Елена Водинчар, Димитър Василев, Веска Борисова, Илиана Страхилова, Радина Раденкова, Стамен Кънев, д-р Васил Балтаджиев, Божидар Първанов, Радостина Иванова, Юлия Попчева, Мая Вълчанова, Силвия Божилова. Голяма изложба 2019 г., реализирана в НЕМ. 
Изложба „Змиянска везба“. Екип: гл. ас. д-р Иглика Мишкова – куратор; гл. ас. д-р Ангел Ангелов; гл. ас. д-р Андрей Тонев, Илиана Страхилова, Радина Раденкова, Валери Петров, Божидар Първанов – екип. Гостуваща изложба на Музей на Република Сръбска – гр. Баня Лука. Гостуваща голяма изложба, 2019 г., реализирана в НЕМ. 
Изложба „Преодоляване на гравитацията“. Екип: Илиана Страхилова – куратор; гл. ас. д-р Ангел Ангелов, гл. ас. д-р Андрей Тонев, Божидар Първанов, Валери Петров, Радина Раденкова, Стамен Кънев – членове. Гостуваща изложба на художника Петър Георгиев – Рей (Peter G. Ray). Гостуваща голяма изложба, 2019 г., реализирана в НЕМ.
Изложба „Майсторлък с душа и сърце“. Екип: гл. ас. д-р Андрей Тонев – куратор; гл. ас. д-р Ангел Ангелов, гл. ас. д-р Иглика Мишкова, Божидар Първанов, Илиана Страхилова, Валери Петров – екип. Гостуваща голяма изложба, 2019 г. в НЕМ.
Изложба „Просфора. Хляб и литургия“. Екип: гл. ас. д-р Иглика Мишкова – куратор; гл. ас. д-р Ангел Ангелов. Експонирана в Исторически музей – Гоце Делчев. Камерна изложба, 2019 г., повторно експонирана извън НЕМ.
Изложба „Алафрангата“. Екип: гл. ас. д-р Иглика Мишкова – куратор; гл. ас. д-р Ангел Ангелов, гл. ас. д-р Андрей Тонев, д-р Васил Балтаджиев, Божидар Първанов, Илиана Страхилова, Стамен Кънев, Валери Петров – членове. Гостуваща изложба на РЕМ – Пловдив. Голяма изложба, 2020 г., експонирана в НЕМ.
Изложба „Градината – времена и пространства“. Екип: доц. д-р Петър Петров – куратор; доц. д-р Валентина Ганева-Райчева, гл. ас. д-р Яна Янчева, гл. ас. д-р Ангел Ангелов, гл. ас. д-р Андрей Тонев, Валери Петров. Изложба на проекта „Градината – място на биокултурно разнообразие и интердисциплинарно пресичане“, финансиран от ФНИ. Камерна изложба, 2020 г., експонирана в НЕМ.
Изложба „Пътят до трапезата“. Екип: гл. ас. д-р Иглика Мишкова – куратор; гл. ас. д-р Ангел Ангелов; гл. ас. д-р Андрей Тонев, д-р Васил Балтаджиев, д-р Чавдар Димитров, Илиана Страхилова, Елка Минчева, Валери Петров, Божидар Първанов, Юлия Попчева, Веселин Апостолов, Лилия Николова, Илия Николов, Гергана Байкушева, Стамен Кънев – екип. Голяма изложба, 2020 г., реализирана в НЕМ.
Изложба „Род“. Екип: Илиана Страхилова – куратор; гл. ас. д-р Ангел Ангелов; Божидар Първанов, Валери Петров – членове. Гостуваща камерна изложба, 2021 г., експонирана в НЕМ. 
Изложба „Вотиви“. Екип: гл. ас. д-р Иглика Мишкова – куратор; гл. ас. д-р Ангел Ангелов; Елка Минчева – екип. Експонирана в Общински исторически музей – Гоце Делчев 2022 г. Камерна изложба повторно експонирана извън НЕМ.
Изложба „Просфора“. Екип: гл. ас. д-р Иглика Мишкова – куратор; гл. ас. д-р Ангел Ангелов; Елка Минчева – екип. Експонирана в Общински исторически музей гр. Средец.  Камерна изложба, 2022 г., повторно експонирана извън НЕМ.
Участие в проекти
Проект „Културни и социални последици от емиграцията върху българското общество (1990-2019) (ОСТАНАЛИ)“ (2019 – 2022 г.), финансиран от РП на ЕС. Ръководител на проекта доц. д-р Мила Маева. Други участници: доц. д-р Еля Цанева, доц. д-р Петко Христов, гл. ас. д-р Анни Кирилова, гл. ас. д-р Ивайло Първанов, гл. ас. д-р Йелис Еролова, гл. ас. д-р Иглика Мишкова, гл. ас. д-р Ангел Ангелов, Елка Минчева, Деница Кюрянава, Ана Кисьова. 
Проект „Европейска нощ на учените: FRESHER” (2020-2022 г.) финансиран от Европейската комисия по дейностите на програма „Мария Склодовска-Кюри“. Ръководител: Стамен Кънев. Други участници: доц. д-р Еля Цанева, д-р Васил Балтаджиев, Илиана Страхилова, Божидар Първанов, доц. д-р Мила Маева, доц. д-р Валентина Ганева-Райчева, Юлия Попчева, доц. д-р Петко Христов, гл. ас. д-р Ивайло Марков, гл. ас. д-р Десислава Пилева, гл. ас. д-р Виолета Периклиева, доц. д-р Петър Петров, гл. ас. д-р Иглика Мишкова, гл. ас. д-р Таня Матанова, гл. ас. д-р Валентин Воскресенски, доц. д-р Веселка Тончева, Елка Минчева. 
Проект „Индустриално научно изследване (ИНИ) за иновативни експозиционни решения.“ (2018 – 2022); с ИЕФЕМ – БАН като партнираща организация, финансиран по Оперативни програми на структурните фондове (Национален иновационен фонд по договор за финансиране №9ИФ-02-18/04.12.2018 г ). Други участници: доц. д-р П. Христов, гл. ас. д-р И. Мишкова.
Проект „Иновативни и интегрируеми в модулни системи модули с широко приложение“ (ИИМОДули) (2020-2022); с ИЕФЕМ – БАН като партнираща организация, финансиран по Оперативни програми на структурните фондове (Национален иновационен фонд по договор за финансиране №11ИФ-02-13/02.12.2020). Други участници: гл. ас. д-р Иглика Мишкова; Илиана Страхилова; Мартина Денева. 
Проект за безвъзмездна финансова помощ за подпомагане на ИЕФЕМ-БАН – нови високи цени на електрическа енергия по договор с ЕлектроЕнергияФинанс. Участници: проф. д-р В. Пенчев (ръководител); гл. ас. д-р Ангел Ангелов; Т. Димова. Период 2021 г. 
Проект „Ден година храни“, реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата на РБ. 
Проект „Актуализация и разширение на временна експозиция „Пътят до трапезата“, реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата на РБ.
Ръководител на проект „Опазване на движимите културни ценности в НЕМ-София чрез изграждане на система за контрол и мониторинг на температурата и влажността на въздуха“ (2021 г.); с ИЕФЕМ – БАН като партнираща организация, финансиран от Министерството на културата на Република България (по договор за финансиране № РД11-06-189/06.07.2020 г.). Участници: гл. ас. д-р Ангел Ангелов (ръководител); Гергана Байкушева; Илия Борисов. Период: 2021 г. 
Проект „Образование с наука“. Финансиран от МОН по договор Д01-100/27.05.2019. 
Проект „Образование с наука 2“
Проект „Кой прави и кой облича дантела? Тенденции в представянето на совалковата и шитата дантели в съвременността. (Изложба и трети международен приложен семинар)“
Ръководител на проект „Недеструктивно проучване и документация на средновековната църква „Св. Никола“ в с. Калотина, Софийско“. Финансирано от Министерството на културата на Република България. Период 2020-2021 г. Други участници от звеното: Божидар Първанов. 
Проект за изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ от 14.07-31.12. 2022 г. Други участници: гл. ас. д-р И. Мишкова, д-р Б. Първанов, д-р В. Балтаджиев, д-р Ч. Димитров, И. Костадинов. 
Проект „Изследване на занаятите по Дунав“, 2022 г. Други участници в проекта: : гл. ас. д-р И. Мишкова, д-р Б. Първанов. 
Публикации:
Монографии:
Ангелов, А. Паметници на християнското монументално изкуство в Западна България XVI – първата половина на XVII век. Издателство „Фабер“, 2013, ISBN:978-954-400-983-0
Ангелов, А. Църквата „Св. Теодор Тирон” в Зимевица, Софийско. Стара Загора, 2017, ISBN:978-619-90783-2-7  
Статии:
Ангелов, А.. Църквата „Св. Архангел Михаил” при Горановци, Кюстендилско. Археология, 4, Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, София 1000, 2003, ISSN:ISSN 0324-1203, 41-50
Ангелов, А. Църквата на манастира „Св. Никола Мирликийски“ при Мало Малово, Софийско. Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis, 5, Фабер, 2010, 805-812
Ангелов, А.. Църквата в местността Буковец край Чипровци. Списание „Будител“, 4, Дунав прес, 2011, ISSN:1312-7829, 49-55
Ангелов, А.. Светци литургисти и техните свитъци в българската монументална живопис от XVI-XVII век. Collegium Historicum, 1, ИК „Гутенберг“, София, 2011, ISBN:978-954-617-115-3, 67-83
Ангелов, А.. The Akathist to the Holy Virgin and its Place in Late Medieval Wall Painting in Bulgaria (16th-first half of the 17th century) (Historic/dogmatic scenes). Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis, 4, Университетско издателство "Свети Климент Охридски", 2014, ISSN:1312-7284, 167-179
Ангелов, А. Бележки върху колективната жертва/курбан. Българска етнология, XLV, 2, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2019, ISSN:1310–5213, e-ISSN 2367-6892, 209-221.
А. Ангелов, И. Василев. New date concerning the architecture, woll paintings and dating of the late-medieval church of St. Petka in Balsha, Bulgaria. Nis and Byzantium, XVII, НКЦ, 2019, ISBN:978-86-6101-173-3 (НКЦ), 341-354.
Ангелов, А. Оброчни кръстове в района на селата Ново Бърдо и Калотина, Софийско. Българска етнология, XLVIII, 2, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2022, ISSN:1310–5213, e-ISSN 2367-6892, 224-241. 
Научни съобщения и отзиви:
Сотиров, И, А. Ангелов. Археологическо проучване на късносредновековна църква в местността Буковец край град Чипровци. Археологически открития и разкопки през 2009 г., НАИМ-БАН, 2010, ISSN:1313-0889, 599-602
Ангелов, А. Изложба графика на Олег Денисенко. Българска Етнология, ХХХІХ, 4, АИ „Проф. Марин Дринов“, 2013, ISSN:1310-5213, 530-533
Ангелов, А. Виж кой говори или за музея в бъдеще време. Българска Етнология, ХХХІХ, 4, АИ „Проф. Марин Дринов“, 2013, ISSN:1310-5213, 553-558
Стойчев, С., А. Ангелов, Н. Якимова. Спасително археологическо проучване на Обект 6 по трасето на Автомагистрала Марица км 24+220 – км 24+460, село Великан, Димитровградски окръг, регион Хасково. Археологически открития и разкопки през 2015 г., Мултипринт, 2016, ISSN:1313-0889, 766-768
Ангелов, А, И. Василев, М. Райковска. Документиране на архитектурните останки и стенописи на късносредновековната църква „Св. Петка” в село Балша, Столична община. Археологически открития и разкопки през 2017 г., София, 2018 г, LVII, Булгед ООД, 2018, ISSN:1313 – 0889, 698-700
Стойчев, С., А. Ангелов. Спасителни археологически разкопки на обект №31/3005 по трасето на газопреносна структура на „Булгартрансгаз“ЕАД в землището на с. Горни Дъбник, обл. Плевен. Археологически открития и разкопки през 2019 г., София, 2, LVIII, Булгед ООД, 2020, ISSN:1313-0889, 937-939
Василев, И., А. Ангелов. Недеструктивни проучвания и документация на средновековната църква „Св. Никола“ в с. Калотина, Софийска област, и новорегистрирани обекти в нейната околност. Археологически открития и разкопки за 2020 г., София, 1, LIX, Булгед ООД, 2021, ISSN:1313-0889, 76-80 
Стойчев, С., А. Ангелов. Обект А7/3005 край Горни Дъбник, община Долни Дъбник. Поток през времето. Спасителни археологически проучвания по разширението на газопреносната мрежа „Булгартрансгаз“ ЕАД, Национален археологически музей при БАН, 2021, ISBN:978-954-9472-94-3, ISSN:2367-8860, 195-196 – 0.05 т.
Научно-популярни публикации и каталози:
Ангелов, А.. Национален етнографски музей – София. National Geographic – България, месец май, СББ МЕДИЯ, 2017, 26-33 
Христов, П., И. Мишкова, А. Ангелов, А. Тонев, И. Страхилова, В. Балтаджиев, В. Борисова, В. Петров. Времена и хора. Живите традиции на България. ИЕФЕМ-БАН, 2018, 28 
Мишкова, И., А. Ангелов, Б. Прванов, В. Петров, В. Балтаджиев, Е. Минчева, И. Страхилова. Пътят до трапезата. Национален етнографски музей ИЕФЕМ-БАН, Симолини-94 ООД, 2021, 105
Контакт:
 angel.angelov@iefem.bas.bg