Дари предмет

Дарителството е дълголетна традиция, която е в основата на създаване на първите български музеи и до днес остава най-разпространената практика за попълване на музейните колекции. Дарителството допринася за опазване и съхраняване на културното, историческото и природно наследство и е един от основните фактори за устойчиво развитие както на музеите като институти на паметта, така и на съвременното ни общество.

Мисията на Националния етнографски музей към Българска академия на науките е да събира, изследва и представя истории и предмети от бита на българина в миналото и настоящето. Днес в музейния фонд се съхраняват обекти от територията на цялата страна, разпределени в 12 колекции. Фондът включва и богата колекция от материалната култура на българите, които днес живеят извън политическите граници на България.

Ако имаш интерес към старините и си съпричастен с мисията на музея, стани наш дарител! За повече информация можеш да ни пишеш на адрес: iefem.kancelaria@gmail.com или да позвъниш на тел. 0879807108.