Информация за учители

Здравейте, учители!

С голяма радост Ви казваме „добре дошли“ в Национален етнографски музей – София. Екипът ни вярва, че музеят е преди всичко образователна институция и разчита много на активното партньорство с всеки учител в страната, а и извън нея. Това е и причината да предлагаме на вашето внимание редица програми, които можете да използвате заедно със своите ученици.

Програмите ни са разделени по възрастови групи (1-4 клас, 5-7 клас, 8-12 клас) и предлагат различни възможности за надграждане на изучавания материал и затвърждаване на междупредметни, но най-вече междуличностни връзки учител – ученици.

Заповядайте и учете заедно със своите ученици в нашите експозиции.

Информация за настоящите ни експозиции можете да намерите тук линк експозиции

На вашето внимание предлагаме редица идеи за провеждане на учебно преживяване в музея:

Работни листа за 1-4 клас

 1. Какво е музеят?
 2. Хлябът в българския бит
 3. Модата в миналото
 4. Игрите в миналото
 5. Писмо до човек от 19 век

Влезте тук за повече подробности

Работни листа за 5-7 клас

 1. Проучване на Етнографския музей
 2. Пътят до трапезата

Влезте тук за повече подробности

Работни листа за 8-12 клас

Цикълът на живота

Влезте тук за повече подробности

Как да използваме максимално ефективно посещението в музея като учебно преживяване за нас и учениците ни?

Какво правим преди, по време и след посещение?

За да сме сигурни, че посещението в музея допринася активно за ученето на учениците е важно да минем през конкретни стъпки за подготовка, да помислим и изберем ясен фокус на самото посещение и начин на обсъждане на информацията след това. Посочените стъпки и дейности ще ви помогнат да се справите по-ефективно с асинхронната задача от обучението и могат да се спазват при посещението на ученици в различни музеи.

Преди посещение

 • Намираме връзки с учебната програма и целите за учениците
 • Определяме целта на посещението и ясно в комуникираме с учениците
 • Ще го използваме, за да дадем старт на даден проект или раздел на тема, свързана с конкретна експозиция или за да задълбочим и консолидираме знанията и уменията на учениците по дадена тема, която вече сме взели или за да задълбочим други умения и нагласи отвъд чисто академичните.
 • Ангажиране на родители и други колеги
 • Включете в посещението заинтересовани родители
 • Направете съвместно посещение с колега по друг предмет и изследвайте междупредметните връзки с учениците;
 • Информирайте родителите за целите на посещението и за задачите на учениците.

Логистика и подготовка на учителя

 • Отделяме достатъчно време за внимателно планиране и за предварително свързване с музея и проучване на възможностите, които предлага;
 • Създаваме си чеклист, с който да сме сигурни, че не пропускаме важна стъпка в планирането;
 • Запознаване с обучителните материали, които музеят предлага.

Подготовка на учениците

 • Генериране заедно с учениците на норми за поведение в музея
 • Ангажираща дейност, с която да подготвим учениците за посещението (примери:... Какво е музеят?/ Генериране на изследователски въпроси по темата на изложбата/ друго…?)

По време на посещението

Важно! За да подсигурим задълбочено ангажиране и участие - периодите на фокусирано учене в музея не трябва да надвишават 60 последователни мин.

  • Бързо ориентиране в музея; припомняне на нормите;
  • Споделяне на структурата на деня;
  • Възползваме се от експертизата на служителите в музея;
  • Преживяваме заедно с учениците преминаването през изложбата
 • Насърчаваме учениците да задават доуточняващи въпроси
 • Насърчаваме ги да водят записки и да правят връзки с учебния материал
 • Подсигуряваме това, че всеки ученик има материали за работа и задача, която трябва да изпълни по време и/или след

Допълнително можем да:

 • Очакваме от учениците да заснемат, скицират, запишат петте предмета/идеи, които са им направили най-силно впечатление или които в най-голяма степен отговарят на изследователския въпрос, които са избрали

.• Поставим въпроси за намиране на приложение/адаптиране на някои от представените идеи от миналото в настоящето.

Връзка със социално-емоционални умения на XXI век

 • Можем да зададем на учениците задача, чрез която да се опитат да персонифицират предмет/картина, като определят как се чувства, какво би ни казал, ако можеш да говори, какви са мечтите му;
 • Можем да зададем на учениците задача да изберат един предмет, който да донесат обратно в училище и да “подарят” на свой близък - какво и защо биха му казали? Как не го представят и защо?

След посещението

 • Възможно най-скоро свържете посещението и наученото от него с други учебни преживявания - материал, работа по проект или друго
 • Използвайте и правете препратки към материалите, с които сте работили
 • Проведете дискусия, в която всеки да сподели преживяното - както наученото по конкретната тема, така и темите, които са впечатлили учениците по един или друг начин
 • Споделете обратната връзка на вас и учениците ви с екипа на музея