Нашият екип

Отдел "Експозиции"

гл. ас. д-р Иглика  Мишкова

гл. ас. д-р Иглика Мишкова

И.Д. Зам. – Директор на ИЕФЕМ

гл. ас. д-р Божидар Първанов

гл. ас. д-р Божидар Първанов

Куратор

гл. ас. д-р Илия Вълев

гл. ас. д-р Илия Вълев

Ръководител отдел

гл. ас. д-р Елена  Водинчар

гл. ас. д-р Елена Водинчар

Куратор

Отдел "Работа с публики и образователни програми"

гл. ас. д-р Милена Катошева

гл. ас. д-р Милена Катошева

Ръководител отдел

гл. ас. д-р Радина  Илиева

гл. ас. д-р Радина Илиева

Мария Боянова

Мария Боянова

Уредник

Стамен Кънев

Стамен Кънев

Уредник

Тотьо Христов
Тотьо Христов

Екскурзовод

Десислава Васова

Десислава Васова

Художник

Отдел "Колекции"

гл. ас. д-р Ангел Ангелов

гл. ас. д-р Ангел Ангелов

Ръководител отдел

д-р Чавдар  Димитров

д-р Чавдар Димитров

Уредник

Валери  Петров

Валери Петров

Уредник

гл. ас. д-р Андрей Тонев

гл. ас. д-р Андрей Тонев

Уредник

д-р Денис  Исаев

д-р Денис Исаев

Уредник

Лаборатория за консервация и реставрация

Деница Кюранова

Деница Кюранова

Консерватор-реставратор

Илия Николов, докторант

Илия Николов, докторант

Консерватор-реставратор

Гергана Байкушева, докторант

Гергана Байкушева, докторант

Консерватор-реставратор