Нашият екип

Отдел „Експозиции“

гл. ас. д-р Божидар Ивайлов Първанов

Куратор

Интереси: Етнология и културна антропология; музеология; изследване на ритуала и ритуалните пространство и време; символно-интерпретативна антропология
Дисертационен труд: Характеристика и динамика на пространствата в селището при традиционната, българска семейно-родова обредност (XIX – средата на XX в.)
Изложби:
Куратор:

Изложба „Католическите мъченици на България /1944 г. – 1989 г./ от политическа репресия към религиозен култ“. Куратор: Божидар Първанов; Членове на екипа: Васил Балтаджиев (уредник), Валери Петров (уредник). Камерна – гостуваща в НЕМ 2019
Изложба „Коледари“. Куратор: Божидар Първанов; Членове на екипа: гл. ас. д-р Елена Водинчар, гл. ас. д-р Милена Любенова, Валери Петров, Васил Балтаджиев, Стамен Кънев, Силвия Божилова, Юлия Попчева. Камерна 2018
Изложба „Алафрангата“ на Регионален етнографски музей –Пловдив. Екип на НЕМ: Кураторигл. ас. д-р Иглика Мишкова, Божидар Първанов, Валери Петров. Членове на екипа – гл. ас. д-р Ангел Ангелов, гл. ас. д-р Андрей Тонев, Васил Балтаджиев, Илиана Страхилова, Стамен Кънев (уредници), Филип Петров (общ работник). Голяма гостуваща в НЕМ 2020 
Изложба „Занаятите не се предават! Шапки долу!“. Куратор: Божидар Първанов, членове – Валери Петров, Филип Петров. Камерна – гостуваща в НЕМ 2022
Изложба „Българското културно наследство в чужбина: места и практики“. Куратор д-р Божидар Първанов, Членове на екипа: гл. ас. д-р Лина Гергова, гл. ас. д-р Яна Гергова, д-р Илиана Страхилова. Камерна 2022
Изложба „Поглед към наследството на Теодор Димитров“. Куратор: д-р Божидар Първанов. Членове на екипа д-р Илиана Страхилова. Камерна 2022
Член на екип
Изложба „Носия до сърцето II”, съвместно с фондация „Българин“. Куратор: Валери Петров; Членове на екипа: Илиана Страхилова (уредник), Васил Балтаджиев (уредник), Стамен Кънев (уредник), Божидар Първанов (уредник). Камерна – гостуваща в НЕМ 2018
Изложба „Гласът на глината“. Куратор: Валери Петров (куратор); Членове на екипа: Радина Раденкова (уредник), Васил Балтаджиев (уредник), Божидар Първанов (уредник). Голяма – гостуваща в НЕМ 2018
Изложба „Три сестри – 100 години по-късно“ и „Девойко, мари хубава“, проект на „Български корени” в партньорство с ИЕФЕМ. Куратор: гл. ас. д-р Ангел Ангелов; Членове на екипа: Валери Петров, Васил Балтаджиев, Божидар Първанов. Камерна – гостуваща в НЕМ 2018 
Изложба „От Таврия до България“. Екип на НЕМ: Куратор – Васил Балтаджиев, уредник. Членове: Валери Петров, уредник; Илиана Страхилова, уредник; Божидар Първанов, уредник. Камерна – гостуваща в НЕМ 2019
Изложба „Кой създава и кой използва дантела“. Куратор: доц. д-р Ива Кюркчиева. Членове на екипа: гл. ас. д-р Ангел Ангелов; гл. ас. д-р Андрей Тонев; гл. ас. д-р Дария Василева; гл. ас. д-р Елена Водинчар; Стамен Кънев, уредник; Юлия Попчева, връзки с обществеността; Божидар Първанов, уредник; Валери Петров, уредник; Васил Балтаджиев, уредник; Веска Борисова, уредник; Силвия Божилова, художник; Веселин Апостолов, фондохранител, Радостина Иванова, фондохранител; Филип Петров, общ работник. Голяма – в НЕМ 2019
Изложба „Ръцете на седянката“. Гостуваща фотоизложба на неформалната група Седянката. Куратор: доц. д-р Ива Кюркчиева. Членове на екипа: Илиана Страхилова, уредник; Божидар Първанов, уредник. Камерна – гостуваща в НЕМ 2019
Изложба „Съвременни приложения на совалковата дантела в Русия и Узбекистан“. Куратор: доц. д-р Ива Кюркчиева. Членове на екипа: Илиана Страхилова, уредник; Божидар Първанов, уредник. Камерна – гостуваща в НЕМ 2019
Изложба Змиянска везба“ – Музей на Република Сръбска – гр. Баня Лука. Куратори гл. ас. д-р Иглика Мишкова, Илиана Страхилова, уредник. Членове на екипа: гл. ас. д-р Ангел Ангелов, гл. ас. д-р Андрей Тонев, Божидар Първанов, уредник; Валери Петров, уредник; Радина Раденкова, уредник; Стамен Кънев, уредник; Филип Петров, общ работник. Голяма – гостуваща в НЕМ 2019 
Изложба „Майсторлък с душа и сърце“. Гостуваща изложба на Задругата на майсторите на народни и художествени занаяти. Куратор: гл. ас. д-р Андрей Тонев. Членове на екипа: гл. ас. д-р Ангел Ангелов; гл. ас. д-р Иглика Мишкова; Божидар Първанов, уредник; Илиана Страхилова, уредник; Валери Петров, уредник. Голяма – гостуваща в НЕМ 2019 
Изложба „Преодоляване на гравитацията“. Гостуваща изложба на художника Петър Георгиев – Рей (Peter G. Ray). Куратор: Илиана Страхилова. Членове на екипа: гл. ас. д-р Ангел Ангелов; гл. ас. д-р Андрей Тонев; Божидар Първанов, уредник; Валери Петров, уредник; Радина Раденкова, уредник; Стамен Кънев, уредник. Голяма – гостуваща в НЕМ 2019 
Изложба „Пазители на времето“ или как работи един музей“. Куратори: гл. ас. д-р Елена Водинчар, Стамен Кънев. Членове на екипа: Радина Раденкова, уредник; Божидар Първанов, уредник; Веска Борисова, уредник; Васил Балтаджиев, уредник; Илиана Страхилова уредник; Валери Петров, уредник; Юлия Попчева, Силвия Божилова, художник. Голяма  в НЕМ 2019.
Изложба Червен петел, черна кокошка: култове към плодородието, обреди, обичаи и вярвания“ – Изложбата представя експонати от Музея на Република Северна Македония, Археологическия музей на Република Северна Македония и Музея на град Скопие. Куратори: гл. ас. д-р Иглика Мишкова; Илиана Страхилова. Членове на екипа: гл. ас. д-р Андрей Тонев; Божидар Първанов, уредник; Валери Петров, уредник; Васил Балтаджиев, уредник; Радина Раденкова, уредник; Стамен Кънев, уредник; Филип Петров, общ работник. Голяма  гостуваща в НЕМ 2019 
Изложба „Пътят до трапезата“. Куратор гл. ас. д-р Иглика Мишкова, Членове на екипа:  Божидар Първанов, Илиана Страхилова, Васил Балтаджиев, д-р Чавдар Димитров, гл. ас. д-р Ангел Ангелов, гл. ас. д-р Андрей Тонев, Валери Петров, Стамен Кънев, Елка Минчева, Мая Вълчанова, Веселин Апостолов, Лилия Николова, Гергана Байкушева, Илия Борисов. Голяма  в НЕМ 2020 
Изложба „Род“, авторска изложба на Радина Росенова. Куратор Илиана Страхилова. Членове на екипа: гл. ас. д-р Ангел Ангелов, Божидар Първанов, Валери Петров. Камерна – гостуваща в НЕМ 2021
Изложба „Великден“. Куратор: гл. ас. д-р Ангел Ангелов. Членове на екипа: Елка Минчева, Валери Петров, Божидар Първанов. Камерна – в НЕМ 2022
Изложба „Птиците – образи от съкровищницата на Националния етнографски музей в София“. Куратор: гл. ас. д-р Ангел Ангелов. Членове на екипа: Божидар Първанов, Валери Петров, Елка Минчева. Камерна – в НЕМ 2022
Изложба „Традиционни мерки и теглилки“. Куратор: гл. ас. д-р Ангел Ангелов. Членове на екипа: д-р Божидар Първанов, д-р Чавдар Димитров, Елка Минчева. Камерна – в НЕМ 2022
Участие в проекти: 
Проект „Европейска нощ на учените“ в ИЕФЕМ – БАН (2018, 2019, 2020 г.). Финансиран от Европейската комисия по дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ (2018, 2019, 2020, 2022) 
Проект  София – Скопие: културни модели и миграции“, финансиран от Столична община, програма „Култура“. (2018 – 2019) 
Проект „Кой прави и кой облича дантела? Тенденции в представянето на совалковата и шитата дантели в съвременността. (Изложба и трети международен приложен семинар)“ (2018-2019) 
Проект  Ден година храни – проект към НЕМ 2019-2020, финансиран от Министерство на културата и Лидл България 
Проект  актуализация и разширение на временна експозиция „Пътят до трапезата“ – проект към НЕМ, 2021-2022 г. Финансиран от Национален фонд „Култура“ 
Проект „Образование с наука“ – устойчив проект за провеждане на ежегодни занятия с ученици в Националния етнографски музей, финансиран от Министерство на образованието и науката. (2020 – )
 
Проект „БлогНЕМ“ – Разработване на блог/сайт на Националния етнографски музей 2020-2022 г., финансиран от БАН 
Проект „Недеструктивно проучване и документация на средновековната църква „Св. Никола“ в с. Калотина, Софийско:. Финансиран от Министерство на културата. (ИЕФЕМ-БАН и Фондация „Балканско наследство“) (2020). 
Проект „Етнически и конфесионални специфики на изолирани общности при бедност и криза. Проект към катедра „Етнология“ СУ „Св. Климент Охридски“. Финансиран от Фонд научни изследвания. (2021 – ). 
Проект MEDITELLER – Immersive digital storytelling of the European rural intangible heritage. Научноприложен проект за заснемане, документиране дигитализиране и популяризиране на локалното културно наследство. Финансиран от Европейската комисия, програма „Творческа Европа“ (2022 – ). 
Проект „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „НАСЛЕДСТВО БГ“. Финансиран от Европейски фонд за регионално развитие, оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2022 – ). 
Публикации: 
Първанов, Б. 2022. Оста, кръгът, обредът. Бележки върху пространствения символизъм и неговата ритуална роля в българската традиционна култура. В: Българска етнология, №. 3. (ПОД ПЕЧАТ)
Мишкова, И.; Ангелов, А.; Първанов, Б.; Петров, В.; Балтаджиев, В.; Минчева, Е.; Страхилова, И. 2021. Пътят до трапезата. Национален етнографски музей. София: Симолини – 94 ООД 
Parvanov, B. 2020. Sacred Places and Ritual Movement. Notes on the Impact of Space in Bulgarian Folk Customs. In: Maeva, M. et. al. (eds.) Between the Worlds: Magic, Miracles and Mysticism. Sofia: “Paradigma”
Първанов, Б. 2020. Роля на пространството и мястото в процеса на обредно общуване. В: Карамихова, М. (съст.) Градиво за изследване на традициите. В. Търново: изд. „Фабер“
.Първанов, Б. 2020. Промени на функции и семантики при пространствата, свързани с оброчни обредни действия. В сп. „Терени“. СУ „Св. Климент Охридски“
Първанов, Б., Яниславова, М. 2019. Храната като символ и елемент на идентичността (по примери на македонски мигранти в България и Скандинавия). 
Иванова, Н., Кънев, С., Първанов, Б., Яниславова, М. (съст.) София-Скопие: Културни модели и миграции. София: Изд. „Ерове“
Кънев, С., Първанов, Б. 2019. Европейска нощ на учените 2018. В: Българска етнология, кн. 2, 2019. София: Изд. на БАН
Контакт: 
bozhidar.parvanov@iefem.bas.bg