Керамика

Колекция “Керамика” съдържа над 4 000 произведения от най-развитите грънчарски центрове в България – Бусинци, Троянско, Габровско, Софийско, Берковско, Чипровци, Разлог, Айтос и др. Образците представят развитието на грънчарството от края на ХІХ до средата на ХХ в. и според функцията им, условно могат да се обособят в няколко групи:

  • Съдове за съхраняване на хранителни продукти: кюпове, делви, оцетници, масленици и пр.;
  • Съдове за приготвяне и пренасяне на храна: гювечи, тенджери, гевгири, гърнета, ръкатки и др.;
  • Съдове за хранене и за напитки: паници, купи, чаши, кани, стомни, крондири, плоски
  • Съдове с култово и стопанско предназначение: купи за светена вода, паници за     коливо, свещници, кадилници;- Капаци и лули за казани за ракия, капаци за комини, водопроводни тръби, хранилки за домашни животни и др.

В украсата преобладават стилизирани растителни орнаменти и розети, а предпочитаните цветове са жълто, зелено и кафяво, получавани от различните метални окиси.