Нашият екип

Лаборатория за консервация и реставрация

Деница Кюранова

Консерватор-реставратор

Работи в областта на консервацията, реставрацията и частичната възстановка на движими културни ценности от текстил, предимно народни носии и допълнения към тях, проучване и прилагане на стари и съвременни техники на тъкане, багрене, кроене и шиене, плетене, везане.
Интереси: Съхраняване на културното наследство. Архитектура – паметници на културата, природата и културата в градската среда и др.
Изложби:
Консервация и реставрация на предмети за изложбите в НЕМ „Времена и хора“, „Нощ на учените 2019 г.“ и „Пътят към трапезата“.
Участие в проекти:
Участие в ИНФРАМАТ:

  • Изследвания, консервация и реставрация на плащеница, собственост на музея в гр.Поморие
  • Изследвания, консервация и реставрация на предмети от колекцията „Българско народно облекло“ на НЕМ: копринена престилка и кадифено джубе със сърма от гр.Ресен, колан от Битоля. 
  • Части от народна носия-частна собственост: престилка и вълненик от с.Радомирци. 
  • Участие с постер в конференцията на ИНФРАМАТ на 8-10 септември 2021 г. Изследвания на основните материали, от които са изработени носиите от колекциите на НЕМ; изработка и участие с постер в конференцията на ИНФРАМАТ на 12-14 септември 2022 г

Участие с консервационни и реставрационни дейности в проекта КЛАДА.
Участие с консервационни и реставрационни дейности и подготовка за 3D заснемане на носии по проекта Наследство.Бг
Контакт:
dennitsa_k@abv.bg