Дърворезба. Домашни занятия и покъщнина

Колекцията “Домашни занятия и покъщнина” представя оръдията на женския труд, предмети от бита и обзавеждането на дома. В нея са включени станове, чекръци, хурки, столове, тавани, долапи и пр. Една от най-големите колекции, които се съхраняват в Националния етнографски музей, е тази от произведения на пастирската и църковната дърворезба – над 4000 експоната.
Пастирската дърворезба представя предмети от ежедневния бит на българина за периода от началото на ХІХ до средата на ХХ век: лъжици, лешникотрошачки, лъжичници, овчарски чаши, просфори (печати за хляб), хурки, хомоти, геги, кобилици, бастуни, столчета, софри, свещници, рамки на огледала, барутници, костени плочки. В колекцията са включени и музикални инструменти – кавали, свирки, гъдулки, гайди. Тясно свързани с това народно изкуство са и някои архитектурни детайли от външната фасада на българската възрожденска къща и нейния интериор. Във фондовете се съхраняват долапи, домашни иконостаси, врати, капаци на прозорци, колони, конзоли, парапети, тавани. Към колекцията са включени и инструменти, използвани от народните майстори при изработването на дървените предмети.
Колекцията от църковна дърворезба включва произведения на основните български резбарски школи – Тревненска, Дебърска и Самоковска. Това са икони, кръстове, дарохранителници, хоругви, олтарни двери, части от иконостаси, капители от църкви. Те са повлияни от проникналите през Възраждането у нас европейски стилове барок, рококо и ампир, които са умело преплетени с традиционната българска орнаментика, характерна за пастирската дърворезба.