Нашият екип

Лаборатория за консервация и реставрация

Гергана Байкушева, докторант

Консерватор-реставратор

Интереси: Опазване на движимо и недвижимо културно наследство. Реставрация на археологически материал- керамика, метал и кост.
Дисертационен труд: „Традиционните сандъци в колекцията на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей (етномузеоложки и реставрационен анализ)”
Изложби:
Реставрация и консервация на експонати за изложбите на НЕМ.
Участие в проекти:
Проект ИНФРАМАТ 
Проект Млади учени и постдокторанти
Проект за изграждане на детски образователен център в Княжеския дворец, част консервация и реставрация. 
Контакт:
 gbaykusheva@gmail.com