Нашият екип

Лаборатория за консервация и реставрация

ас. Илия Борисов Николов, докторант

Консерватор-реставратор

Интереси: музеология, история на изкуството, етнография, археология, живопис, консервация.
Дисертационен труд: „Фолклорни мотиви и визуално – пластични модели в колекциите на Национален етнографски музей – София и Регионален исторически музей – Благоевград“
Изложби:

Консервация и реставрация на експонати за изложбите в НЕМ
Участие в проекти:
Научен проект „Облекло и езиково богатство“ научен проект ДН 10/12, финансиран от (ФНИ) Фонд „Научни изследвания. Събитието е реализирано съвместно от СУ “Св. Климент Охридски” и Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН; 2020г. 
Археологически проучвания на обект: Средновековна крепост Кокалянски Урвич, град София, Област София–град; научни ръководители Виолина Кирякова и Филип Петрунов. Проучвания на стенна живопис в „Цитаделата на Кокалянски Урвич“. 2022г.
Дейности по консервационно-реставрационен проект. Рръководител екип, Храм „Св. Никола“ гр. Сапарева Баня. 2018г. Реализиран in situ.
Дейности по  консервационно-реставрационен проект, консерватор-реставратор – ръководител екип, Храм „Св. Атанасий“ гр. Бобошево; 2018г. Реализиран in situ.
Консервация на стенна живопис. Археологическите проучвания на храм „Св. Георги” село Трудовец с ръководител Филип Петрунов – археолог в НИМ, Виолина Кирякова – докторант към НБУ, Габриела Райкова – докторант в НАИМ при БАН, Рени Петрова – археолог в ИМБ, Михаил Николов – магистрант в НБУ, Илия Николов – художник-реставратор в РИМ Благоевград, извърши редовни археологически наблюдения и разкопки. 2016г. Реализиран in situ.
Консервационно-реставрационен проект. Първото училищно знаме на Смесена гимназия Княз Симеон Търновски, собственост на ПМГ „Яне Сандански“; 2015г. Реализирана и постоянна експозиция в училище „Яне Сандански“ Гоце Делчев.
 
Аварийна консервация; средновековна църква „Свето Възнесение Господне” в с. Червен брег с прилежащата й стенописна украса; 2014 Реализиран in situ.
Реализиран проект „Нова музейна експозиция ИМ гр. Гоце Делчев“; 2013г. Реализиран в ИМ – Гоце Делчев.
Работа по проект стенописна украса от храм „Св. Харалампий“; 2012г. Реализиран в РИМ – Благоевград;
Международен проект Консервационен проект с археология, програма „ФАР” – с. Дренково; „Conservationandrestoration of Archeologicalsite: “Building of lateAntiquityat Drenkovo (Municipality of Blagoevgrad)”; 2008г. Реализиран in situ.
Автор на макет-еталон на “Хрельова кула – Рилски манастир”, Byzantine Architecture Museum, Thessalonike, Greece; 2000г. Експониран в Thessalonike, Greece.
Консервационно – реставрационен проект “Марулево, “Св. Димитър”;1996г. Реализиран in situ.
Публикации:
Борисов И.  „Две непознати живописни произведения на ранния Ненко Балкански, част от колекция „Стоян Сотиров“ – Благоевград.   В: Годишник на Асоциация „Онгъл“. – ISSN1311-493X. – Год. 13, т. 19 (2021), с. 478- 483; 
Златева Н. , Борисов И. „Прадед – почит към предците и една старина : размисли след проучване и консервационни намеси в къща на зограф“ В: Годишник на Асоциация „Онгъл“. – ISSN 1311-493X. – Год. 12, т. 16 (2018), с. 144-154; 72(497.2) COBISS.BG-ID 48140296
Arch. Hristo Ganchev, Arch.Yuliy Farkov, Arch.Vladislav Kolarov, Eng. Anton Maleev, Frescoes: Iliya Nikolov, Nina Nikolova, Bulgaria „CHURCH OF SAINT, BOBOSHEVO, PROVINCE OF KYUSTENDIL“ ; 2016г. ISBN: 9789548931502; с. 51-58, Сборник – Доклади МНК по опазване на недвижимото културно наследство, Бани 2016
„THE MEDIAEVAL CHURCH OF SAINT ATHANASIUS, BOBOSHEVO INTERDISCIPLINARY INVESTIGATION, CONSERVATION, RESTORATION AND EXHIBITION, 2017“ 
Hristo Ganchev, Rumen Spassov, Ivan Geshanov, Iliya Borisov. Vladislav Kolarov, Yuliy Farkov. ISBN: 9789548931526; с. 48-58,  Сборник – Доклади МНК по опазване на недвижимото културно наследство, Бани 2017
Цонев Л., Борисов И. Резултати от антропологическата експедиция по билото на Калините и Поличите, Западна Рила. В: Годишник на Асоциация „Онгъл“. – ISSN 1311-493X. – Год. 11, т. 15 (2017), с. 42-57,  908(497.2-14) COBISS.BG-ID 482493522018
Борисов И. Културното наследство и процеса на социализация в края на постмодерното общество /По повод изложбата „Текстът” в Исторически музей – Благоевград. Известия РИМ-Кюстендил 2007; с. 42-57 .
Борисов И. Епископска базилика в гр. Сандански – консервационни задачи. Известия РИМ-Кюстендил 2005 с. 46-50
Борисов И. „Всеки образ е откровение и показване на скритото – относно популяризация на паметник на културата“ повод е т. н. Самуилова плоча. ИМ-Благоевград, известия на музея;  т.ІV, ,1993; 70 – 73
Борисов И. Изложба за един ден или “Алефът” хепънинг в храм “Св. Тодор” в Бобошево, сп. Изкуство бр.6;1993. с. 17-20
Борисов И. Сваляне на късните стенописи от западната фасада на църквата “Св. Георги” в квартал Колуша. ИМ-Кюстендил, т.ІІ , с. 219 – 225
Контакт: 
iliya.ottezgallery@yahoo.com