Ковано желязо и занаяти

Наред с изработването на разнообразни оръдия на труда, майсторите ковачи оставят наследство от образци на изкуството. Обект на украса са принадлежности за огнището, осветителни тела за дома и църквата, конски принадлежности, поставки за синии, чукчета за порти.

В колекцията се съхранява инструментариум на различни занаяти.