Обреди и обреден реквизит

В колекцията се съхраняват предмети, изработени за различни обичаи от традиционната ни култура, които са около 1600 на брой. Голяма част от тях са изработени от по-малотрайни природни материали  (кожи, кори, шума, черупки, яйца, семена). По тази причина те не са включени в основния музеен фонд, а само в спомагателния.
Интерес представлява колекцията от кукерски маски и костюми, в която има образци, направени по модели от ХІХ век, запазили традиционната технология и материал на изработка до днес.
Колекцията от  писани Великденски яйца се попълва постоянно от районите, където обичаят да се “пишат” яйца за Великден, е запазен: Велинградско, Пазарджишко, Ихтиманско, Етрополско. В нея се съхраняват и голям брой обредни печати за хлябове.
Значима е сбирката от мартеници, сурвачки, сватбени знамена, вотиви, ритуални накити, амулети, украси за кон, кръстчета, иконки, изработени от сребърна сплав и бронз, купувани в края на XIX и началото на XX в.