Проект Robo ST(R)EAM цели разработването на робот – TELE-ROBKO и образователна платформа за работа с робота – ST(R)EAM IT. Мобилният робот и неговият софтуер ще позволят виртуални посещения на музея, като част от учебната програма в училища или като извънкласна дейност за класове на ученици/студенти и техните учители. Това е високотехнологично решение, което ще позволи на гостуващия клас лесно да посети от разстояние музейните експозиции.