Действащи изложби в Националния етнографски музей

Виртуална разходка в музейните експозиции

ВРЕМЕНА И ХОРА – живите традиции на България

Експозицията очертава образа на България в Европа чрез конкретни културни образци, артикулиращи традиция, модерност и креативност. Те са насочени към ключови тематики в съвременната европейска музеология: интимното (дом и семейство) в отношение с общественото пространство (от дюкяна до търговския център), засилен интерес към занаятите и към събития, представящи живата традиция с музика и танц. Като актуализира собствената си визия за културното ни наследство, Музеят изтъква активната роля на България на европейската сцена, създавайки потенциал за нови партньорства и мрежи.

Повече информация

Пътят до трапезата

„Пътят до трапезата“ е името на новата изложба в Националния етнографски музей, се открива на 8 юли 2020 г. Експозицията представя поминъците, чрез които храната достига до трапезата на българина. Осъществена е с финансовата подкрепа на Министерство на културата и Лидл България.

Повече информация