Нашият екип

Отдел „Колекции“

Валери Иванов Петров

Уредник

Интереси: Селищно устройство и архитектура, интердисциплинарни изследвания.
Дисертационен труд: „Селищна система и организация на селищата през халколита” – незащитена

Изложби:

Куратор

Изложба „Алафрангата“ на Регионален етнографски музей –Пловдив. Екип на НЕМ: Куратори: гл. ас. д-р Иглика Мишкова, Божидар Първанов – уредник,, Валери Петров – уредник, Членове на екипа: гл. ас. д-р Ангел Ангелов, гл. ас. д-р Андрей Тонев, Васил Балтаджиев – уредник, Илиана Страхилова – уредник, Стамен Кънев – уредник, Филип Петров (технически специалист). Голяма изложба гостуваща в НЕМ 2020
Изложба „Гласът на глината“. Куратор: Валери Петров – уредник, Членове на екипа: Васил Балтаджиев – уредник, Радина Раденкова – уредник, Божидар Първанов – уредник. Голяма изложба 2018
Изложба „Носия до сърцето – II.  Куратор: Валери Петров, Членове на екипа: Илиана Страхилова – уредник, Васил Балтаджиев – уредник, Стамен Кънев, Божидар Първанов. Камерна изложба – гостуваща в НЕМ 2018
Изложба „България – два погледа“. Куратор: Валери Петров, Членове на екипа: Илиана Страхилова – уредник, Васил Балтаджиев – уредник. Камерна изложба – гостуваща в НЕМ 2018
Член на екип:
Изложба „Пазители на времето“ или как работи един музей“. Куратори: гл. ас. д-р Елена Водинчар, Стамен Кънев. Членове на екипа: Радина Раденкова – уредник; Божидар Първанов – уредник, Веска Борисова – уредник; Васил Балтаджиев – уредник; Илиана Страхилова – уредник, Валери Петров – уредник; Юлия Попчева, Силвия Божилова – художник. Голяма изложба 2019
Изложба „Кой създава и използва дантела“. Куратор: гл.ас.  д-р Ива Кюркчиева; Членове на екипа: гл.ас.д-р Ангел Ангелов, гл.ас.д-р Андрей Тонев, гл.ас.д-р Дария Василева, гл.ас.д-р Елена Водинчар, Стамен Кънев – уредник, Юлия Попчева – връзки с обществеността, Валери Петров – уредник, Васил Балтаджиев – уредник, Силвия Божилова – художник, Веска Борисова – уредник, Божидар Първанов – уредник, Веселин Апостолов – фондохранител, Радостина Иванова – фондохранител, Филип Петров – технически специалист. Голяма изложба 2019
Изложба „Змиянска везба“. Куратори: гл.ас.д-р Иглика Мишкова, Илиана Страхилова – уредник; Членове на екипа: гл.ас.д-р Ангел Ангелов, гл.ас.д-р Андрей Тонев, Валери Петров – уредник, Божидар Първанов – уредник, Радина Раденкова – уредник, Филип Петров – технически специалист. Голяма изложба – гостуваща в НЕМ 2019
Изложба „Червен петел, черна кокошка: култове към плодородието, обреди, обичаи и вярвания“. Куратори: гл.ас.д-р Иглика Мишкова, Илиана Страхилова – уредник; Членове на екипа: гл.ас.д-р Андрей Тонев, Валери Петров – уредник, Божидар Първанов – уредник, Радина Раденкова – уредник, Стамен Кънев – уредник, Филип Петров – технически специалист. Голяма изложба – гостуваща в НЕМ 2019
Изложба „Пътят към трапезата“. Куратори и екип: : гл.ас.д-р Иглика Мишкова, гл.ас.д-р Андрей Тонев, д-р Денис Исаев, д-р Чавдар Димитров, Валери Петров – уредник, Божидар Първанов – уредник, Стамен Кънев, Илиана Страхилова – уредник, Васил Балтаджиев – уредник, Гергана Байкушева – реставратор, Илия Николов – реставратор, Елка Минчева – архив ИЕФЕМ, Веселин Апостолов – фондохранител, Лилия Николова – фондохранител, Филип Петров – технически специалист, Мартина Денева – музеографски проект, Елена Стумбова – сценография, Стела Стойнова – сценография. Голяма изложба 2020
Изложба „Майсторлък с душа и сърце“. Куратор: гл.ас.д-р Андрей Тонев, Членове на екипа: гл.ас.д-р Ангел Ангелов, гл.ас.д-р Иглика Мишкова, Илиана Страхилова – уредник, Валери Петров – уредник, Божидар Първанов – уредник. Голяма изложба – гостуваща в НЕМ 2019
Изложба „Три сестри – 100 години по-късно“ и „Девойко, мари хубава“, проект на „Български корени” в партньорство с ИЕФЕМ. Куратор: гл. ас. д-р Ангел Ангелов; Членове на екипа: Валери Петров – уредник, Васил Балтаджиев – уредник, Божидар Първанов – уредник. Камерна – гостуваща в НЕМ 2018
Изложба „Фотографии на Асен Великов, с колекция от престилки на Тома Велев“, експонирани на СТРОЙКО 2017. Куратор гл.ас.д-р Ангел Ангелов, членове на екипа: д-р АндрейТонев, Валери Петров – уредник, Васил Балтаджиев – уредник, Силвия Божилова – художник, Филип Петров – технически специалист. Камерна изложба – реализирана извън НЕМ 2017
Изложба „Cosplay – от игла до конец“. Куратори: Илиана Страхилова – уредник, Васил Балтаджиев – уредник; Членове на екипа: Валери Петров – уредник, д-р Атанаска Станчева, Силвия Божилова – художник, Филип Петров – технически специалист. Камерна изложба 2017
Изложба „Културно наследство на българите в миграция“. Куратори: гл.ас.д-р Яна Гергова, гл.ас.д-р Лина Гергова Членове на екипа: Валери Петров – уредник, Васил Балтаджиев – уредник. Камерна изложба 2017
Изложба „Католическите мъченици на България /1944-1989 г./, от политическа репресия към религиозен култ“. Куратор: Божидар Първанов – уредник; Членове на екипа: Валери Петров – уредник, Васил Балтаджиев – уредник. Камерна изложба 2018
Изложба „Българската шевица – претворена традиция“. Куратор: Веска Борисова, Членове на екипа: Валери Петров – уредник, Радостина Иванова – фондохранител, Мая Вълчанова – фондохранител. Камерна изложба 2018
Изложба „Календари ИЕФЕМ – Българските корени“. Куратор: гл.ас.д-р Ангел Ангелов; Членове на екипа: Валери Петров – уредник, Васил Балтаджиев – уредник, Божидар Първанов – уредник. Камерна изложба 2018
Изложба „Коледари“. Куратор: Божидар Първанов – уредник; Членове на екипа: гл.ас.д-р Елена Водинчар, гл.ас.д-р Елена Любенова, Валери Петров – уредник, Васил Балтаджиев – уредник, Силвия Божилова – художник, Стамен Кънев – уредник. Камерна изложба 2018
Изложба „Кирило-Методиевистиката, идеи в православното християнство“. Куратор: гл.ас.д-р Ангел Ангелов; Членове на екипа: Валери Петров – уредник.  Камерна изложба – реализирана в ЦУ на БАН 2019
Изложба „От Таврия до България“. Куратор: Васил Балтаджиев – уредник; Членове на екипа: Валери Петров – уредник, Божидар Първанов – уредник, Илиана Страхилова – уредник. Камерна изложба 2019
Изложба „Строителните занаяти в Стара планина“. Куратор: гл.ас.д-р Ангел Ангелов. Членове на екипа: Валери Петров – уредник, Мирела Кафкова (сдружение Мещра), Ирина Аргирова (сдружение Мещра). Камерна изложба – гостуваща в НЕМ 2019
Изложба „Градината – времена и пространства“. Куратор: доц.д-р Петър Петров. Членове на екипа: доц.д-р Валентина Ганева-Райчева, гл.ас.д-р Яна Янчева, гл.ас.д-р Андрей Тонев, гл.ас.д-р Ангел Ангелов, Валери Петров – уредник, Филип Петров – технически специалист. Камерна изложба 2020
Изложба „Мартеници“.  Куратор: гл.ас.д-р Андрей Тонев, Членове на екипа: Валери Петров – уредник, Филип Петров – технически специалист. Камерна изложба 2021
Изложба „Из краищата на шевицата“. Куратор: д-р Чавдар Димитров; Членове на екипа: д-р Денис Исаев, Валери Петров – уредник,  Елка Минчева – архив ИЕФЕМ, Радостина Иванова – фондохранител, Мая Вълчанова – фондохранител. Камерна изложба 2021
Изложба „Род“. Куратори: Илиана Страхилова – уредник; Членове на екипа: гл.ас.д-р Ангел Ангелов, Валери Петров – уредник, Божидар Първанов – уредник. Камерна изложба – гостуваща в НЕМ 2021
Изложба „Традиционни знания и практики: нематериалното културно наследство на Истрия, в националните регистри на списъците на Юнеско“. Куратор: д-р Денис Исаев; Членове на екипа: д-р Чавдар Димитров, Валери Петров – уредник. Камерна изложба – гостуваща в НЕМ 2021
Изложба „Великден“. Куратор: гл. ас. д-р Ангел Ангелов. Членове на екипа: Елка Минчева, Валери Петров, Божидар Първанов. Камерна – в НЕМ 2022
Изложба „Птиците – образи от съкровищницата на Националния етнографски музей в София“. Куратор: гл. ас. д-р Ангел Ангелов. Членове на екипа: Божидар Първанов, Валери Петров, Елка Минчева. Камерна – в НЕМ 2022  

Публикации:

В.Петров 2022. Хромелни камъни. В:  Я. Бояджиев, К. Бояджиев (ред.). Върхари и Орлица: две халколитни селища от източните Родопи. София, 2022 (Спасителни археологически проучвания по инфраструктурни проекти, т. ІІ), DOI: https://doi.org/10.53250/areip2 ; ISSN 2535-0862 (online), ISSN 2535-0862 (online), 261-272
В.Петров 2022. Предмети от глина. В:  Я. Бояджиев, К. Бояджиев (ред.). Върхари и Орлица: две халколитни селища от източните Родопи. София, 2022 (Спасителни археологически проучвания по инфраструктурни проекти, т. ІІ), DOI: https://doi.org/10.53250/areip2 ; ISSN 2535-0862 (online), ISSN 2535-0862 (online), 553-561

Научни съобщения и отзиви:

Я. Бояджиев, К. Бояджиев, В. Петров. Селищна могила Юнаците – халколитен пласт. – Археологически открития и разкопки през 2016 г. София, 2017, 111-113. ISSN 1313-0889.
Я. Бояджиев, К. Бояджиев, В. Петров. Селищна могила Юнаците. – Археологически открития и разкопки през 2017 г. София, 2018, 62-65. ISSN 1313-0889.
К. Бояджиев, Н. Иванова, В. Петров, А. Гуадели, А. Божкова, Е. Митринова. Теренни издирвания в землищата на селата Калугерово, Памидово, Динката и Щърково, община Лесичово. – Археологически открития и разкопки през 2017 г. София, 2018, 633-636. ISSN 1313-0889.
Я. Бояджиев, К. Бояджиев, В. Петров. Селищна могила Юнаците – халколитен пласт. – Археологически открития и разкопки през 2018 г. София, 2019, 64-67. ISSN 1313-0889.
Я. Бояджиев, К. Бояджиев, В. Петров. Селищна могила Юнаците, Пазарджишко. – Археологически открития и разкопки през 2019, т. І, София, 2020, 325-329, ISSN 1313–0889 (PRINT); ISSN 2603–3658 (ONLINE).
Я. Бояджиев, К. Бояджиев, В. Петров. Селищна могила Юнаците – проучване на халколитните пластове. – В: Археологически открития и разкопки през 2020 г. София, 2021.
Я. Бояджиев, К. Бояджиев, В. Петров. Селище от прехода късен неолит – ранен халколит в м. Върбишки дол, с. Бъта, община Панагюрище. – В: Археологически открития и разкопки през 2020 г. София, 2021.  

Научно-популярни публикации и каталози:

Мишкова, И.; Ангелов, А.; Първанов, Б.; Петров, В.; Балтаджиев, В.; Минчева, Е.; Страхилова, И. 2021. Пътят до трапезата. Национален етнографски музей. София: Симолини – 94 ООД; ISBN: 978-954-845855-9
Петко Христов, Иглика Мишкова, Ангел Ангелов, Андрей Тонев, Илиана Страхилова, Васил Балтаджиев, Веска Борисова, Валери Петров. Времена и хора. Живите традиции на България. ИЕФЕМ-БАН, 2018, 28
Я. Бояджиев, К. Бояджиев, В. Петров. Селищна могила Юнаците – сезон 2016 г. – В: Българска археология 2016. Каталог към изложба. София, 2017, 11-12, ISBN 978-954-9472-47-9.
Я. Бояджиев, К. Бояджиев, В. Петров. Селищна могила Юнаците – проучване през 2017 г. – В: Българска археология 2017. Каталог към изложба. София, 2018, 13-14, ISBN 978-954-9472-55-4.
Я. Бояджиев, К. Бояджиев, В. Петров. Селищна могила Юнаците – археологически проучвания през 2018 г. – В: Българска археология 2018. Каталог към изложба. София, 2019, 17-18, ISBN 978-954-9472-71-4.
Я. Бояджиев, К. Бояджиев, В. Петров. Селище от прехода късен неолит – ранен халколит в м. Върбишки дол, с. Бъта, община Панагюрище. – В: Българска археология 2020. Каталог към изложба. София, 2021, 8-9, ISBN 978-954-9472-98-1<
 Контакт:
valeri.petrov@iefem.bas.bg