ИНСТИТУТЪТ ЗА ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА С ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – БАН
има удоволствието да Ви покани да вземете участие в
Шестата международна научна конференция от серията

„ДЕБАТИ В МУЗЕОЛОГИЯТА“

на тема

Разказване на истории в музеите

 

На 7 и 8 ноември 2023 г. ще се проведе международна научна конференция, организирана от Научната група на Националния етнографски музей (ИЕФЕМ – БАН), посветена на разказването на истории.
Разказването на истории е начин, по който всяка култура предава споделени вярвания и ценности.  Музеите, независимо от профила си, са хранилища и трезори на история и истории на обекти; на хората, които са ги произвели, употребявали и предали на музея; на онези, които са ги проучвали и експонирали.
Множество са подходите, с които музеите не просто показват история, а разказват истории в своите експозиции и интернет страници. Разказването  помага за предаване на различни послания, обединява хората и ги свързва чрез емоции и възприятия. По този начин се  повишава ролята на музея и налагането му като институция, която има своята обществена ангажираност и въздейства  върху публиката, давайки ѝ възможност да (съ)преживява. Множество специалисти с различен професии и образование обединяват творческата си енергия за създаване на активна комуникация с музейната публика, в която се работи по разказването на историите и включването на посетителите в тях.

Тематични направления:

  • История, етнология, археология, литература – теория, идеология и  музеен разказ.
  • Музеен разказ и образование.
  • Материалното и нематериално наследство в музея – разказване на истории.
  • Виртуални музейни експозиции и разказване на истории.
  • Експозиционните теми и разказите за тях – между генералните мотиви и личните истории.
  • Музейната експозиция като разказ и разказът за музейната експозиция.
  • Цели и публики. Ангажиране на музейните публики посредством разказване на истории.
  • Екипи, ангажирани с разказване на истории в музейните експозиции и техните роли – изследователи, куратори, уредници, дизайнери, архитекти, педагози, сценографи, режисьори, писатели и др.

Езици на конференцията: български и английски.

След рецензиране докладите ще бъдат издадени в поредния шести том „Дебати в музеологията“.

Очакваме Вашите заявки до 5.09.2023г. на адрес:  storytelling.museums.conference@gmail.com
с име и институционална принадлежност на автора, заглавие, кратко резюме (до 1000 думи) на български и английски език. Заявката можете да изтеглите от тук.

Командировъчните разходи са за сметка на участниците.

Одобрените участници предават текстовете си за печат до 3.11.2023 г.

Организационен комитет на конференцията:
Гл. ас. д-р Иглика Мишкова
Гл. ас. д-р Ангел Ангелов
Гл. ас. д-р Божидар Първанов
Гл. ас. д-р Илия Вълев
Гл. ас. д-р Милена Катошева
Д-р Радина Илиева
Мария Боянова