Каталогът на юбилейната изложба на Националния етнографски музей – „130 години Народен музей“ бе официално представен на 22 ноември 2023 г. в Института за етнология и фолклористика с етнографски музей – БАН. Събитието откри директорът на Института проф. д-р Владимир Пенчев.
Изданието е плод на сериозна изследователска работа от страна на екипа на музея и е преминало през научното рецензиране на проф. д-р Ана Лулева и доц. д-р Ива Кюркчиева от ИЕФЕМ – БАН.
В своето обръщение към колегията и гостите проф. Лулева изрази задоволството си от факта, че юбилейната изложба „130 години Народен музей“ е придружена от едно красиво издание, с професионално направен дизайн, което е хубав дар за всеки ценител на традиционната култура. Проф, Лулева подчерта, че екипът на музея е успял по интересен начин и в изложбата, и в каталога, да интерпретира подхода на представяне на народната култура, според плана от 1906 г. на първия директор на Етнографския музей – Димитър Маринов. Тя пожела „На добър час!“ на каталога и изрази желание скоро той да има и свое преводно издание на английски език.
Доц. д-р Ива Кюркчиева изтъкна, че каталогът е доказателство за огромния ресурс, който притежава Националният етнографски музей – едно отворено пространство за научен дебат, социален контакт, образователна среда и взаимодействие с публиките. Доц. Кюркчиева поздрави директора на музея – гл. ас. д-р Иглика Мишкова и неговия екип, работили колективно по създаване на изложбата и каталога, преминавайки през дълъг изследователски период на проучване на над 200 обекта, част от които се показват за първи път пред публика.
Подчертан бе антропологичният подход към представяне на обектите, който може да бъде проследен през цялата линия на изложбата и каталога. В центъра на показаното чрез предметите стои човекът – от това кой го е изработил, как, за какво е служел, на кого е принадлежал, през това как е попаднал обектът в музея, съществува ли днес в бита, как се използва и какво послание носи за нас – съвременните хора. Зад почти всеки експонат стои и интересна лична история.
Директорът на музея гл. ас. д-р Иглика Мишкова подчерта, че освен експонатите от изложбата, в каталога са представени и „онези хора – Вселени, които са посветили живота си на етнографската наука и на етнографския музей“. Тя сподели любопитни факти около работата по изданието и изрази увереност, че издирената от екипа нова информация за обектите ще попълни празнотите в музейната документация, където често липсват данни за по-старите обекти.
Д-р Мишкова изказа благодарности към всички, които са участвали в изготвянето на каталога, както и към Министерство на културата за финансовата подкрепа.