През октомври 2023 г. Националният етнографски музей обогати колекциите си със закупуването на един рядък и изключително ценен експонат. Това е медна, калайдисана тава от периода на ранното Българско възраждане (втората половина на XVIII – първата половина на XIX век), декорирана с изкован религиозен сюжет. В кръгъл медальон в центъра са представени конните фигури на св. Георги и св. Димитър в ход един към друг, на фона на архитектурен пейзаж. В краката на конете са показани повалените изображения на дракон и човешка фигура, в съответствие с иконографския канон. Над светците, в небесен сегмент, е изобразен Христос, обгърнат в мандорла (сияние в овална форма), благославящ с двете си ръце. По външния ръб на медальона е разположен растителен фриз от стилизирани волути.

Голямото майсторство при оформлението на образите и забележителната прецизност на изработката, свидетелстват, че изделието е творба на някой от водещите медникарски центрове в Западна България (вероятно Видин или София).

Този тип изделия се поръчват от частни лица, за да бъдат дарени на енорийска църква или манастир. Там те се ползват за дискоси по време на литургии. Върху дъното на съда вторично са гравирани инициалите „Н.Н“, показващи вероятно началните букви на имената на дарителя.