Сред многото мисии на Националния етнографски музей са опазването и популяризирането на нематериалното културно наследство. Проектът Mediteller цели точно това. Този международен консорциум спомогна за изграждането на пълноценни партньорства между нашата институция и редица европейски университети и организации. През настоящата седмица тече заключителната среща по проекта в Потенца, Италия, а Музеят е представляван от ръководителя от българска страна – гл. ас. д-р Иглика Мишкова. Новата платформа www.mediteller.eu е във финалната фаза на своята подготовка и ще стартира в пълната си форма съвсем скоро! Освен полезна информация за резултатите от проекта, сайтът ще съдържа по 20 кратки документални филма от България, Италия и Испания, а също така и специална образователна платформа за обучение на културни оператори.
По този начин ИЕФЕМ – БАН / IEFSEM – BAS и в частност Национален етнографски музей – БАН/ National Ethnographic Museum – BAS се утвърждават като надежден партньор в европейското сътрудничество в сферата на културното наследство.
Очаквайте новини!