STORYTELLING IN MUSEUMS

THE INSTITUTE OF ETHNOLOGY AND FOLKLORE STUDIES WITH ETHNOGRAPHIC MUSEUM – BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

is pleased to invite you to participate in

the Sixth international conference in the series

„DEBATES IN MUSEOLOGY“

оn the subject of

STORYTELLING IN MUSEUMS

On November 7 and 8, 2023, an international conference will be held, organized by the Research Department of the National Ethnographic Museum (IEFSEM – BAS), dedicated to storytelling.
Storytelling is one of the means by which every culture communicates shared beliefs and values. Museums, irrespective of their particular profile, are in themselves repositories and vaults of the histories and the stories of objects and artifacts, as well as to the people who produced them, used them and passed them to the museum; to those who have studied and exposed them.
There are many ways in which museums not only represent history, but also tell stories in their exhibitions and websites. Storytelling helps convey different messages, brings people together and connects them through emotions and perceptions. In this way, the museum assumes the role of an institution that both has its public commitment and influences the public, giving it the opportunity to (co)experience. Many specialists with different professions and academic background unite their creative energy to initiate an active communication with the museum audience, by which storytelling is implemented, directly involving the visitors in it.

General topics:

  • History, Ethnology, Archaeology, Literature – Theory, Ideology and Museum Narrative
  • The Museum Narrative and Education
  • The Tangible and Intangible Heritage in The Museum – Forms of Storytelling
  • Virtual Museum Exhibitions and Storytelling.
  • Exhibition Themes and Stories About Them – Between General Motifs and Personal Stories.
  • The Exhibition as a Narrative and the Narrative about the Exhibition.
  • Museum Goals and Audiences. Engaging Museum Audiences through Storytelling.
  • Teams Engaged in The Museum Storytelling Experience and their Roles – Researchers, Curators, Editors, Designers, Architects, Educators, Scenographers, Directors, Writers, etc.

Work Languages: Bulgarian and English

След рецензиране докладите ще бъдат издадени в поредния шести том „Дебати в музеологията“.

After peer-review, the papers will be published in the sixth consecutive volume „Debates in Museology“.
We will be accepting your submissions until September 5, 2023 on the following address: storytelling.museums.conference@gmail.com. Consisting of name and institutional affiliation of the author, title, short summary (up to 1000 words) in Bulgarian and English (for Bulgarian participants) and in English for our foreign guests. You can download the application form
here.

Travel expenses are at the expense of the participants.
Approved participants submit their texts for printing by November 3, 2023.

Organizing Committee:
Assist. Prof. Iglika Mishkova, PhD
Assist. Prof. Bozhidar Parvanov, PhD
Assist. Prof. Iliya Valev, PhD
Assist. Prof. Milena Katosheva, PhD
Assist. Prof. Angel Angelov, PhD
Radina Ilieva, PhD
Mariya Boyanova

Великденски работилници за писани яйца 2023

Великденски работилници за писани яйца 2023

Скъпи приятели, наближава Великден и е време да обявим началото на нашите работилници за изписване на яйца.
Ще говорим за обредните практики около празника, ще вземем писалките с восък и боите и ще изработим вълшебни празнични яйца.
Работилниците ще се проведат от 03 – 12.04.2023 г. от 10:00 до 16:00 часа. Подходящи са за деца над 7 години.
Цената на едно посещение за дете е 8 лв.
Необходимо е предварително записване на телефон: 087 9807 947
Откриване на изложба „Да вържем мартеница“

Откриване на изложба „Да вържем мартеница“

На 28 февруари 2023 г. в малкото фоайе на Националния етнографски музей от 17 ч. ще бъде открита изложба „Да вържем мартеница…“. Експозицията е разположена в зала 11 и представя малка сбирка от мартеници, събирани през периода 1959–1968 г. за целите на изследователско проучване. Тогава по инициатива на Лозинка Йорданова, ръководител на първата в България Школа по етнография и фолклор (1962) в Националния дворец на децата, се организира събиране на мартеници от селища в цялата страна. Впоследствие с тях се подрежда голяма изложба в Националния етнографски музей. Важен момент в тази идея е, че мартениците са изработени в училищните, музейните или читалищните кръжоци по етнография, след което са изпратени до Л. Йорданова. Тя на свой ред проучва събраните артефакти и публикува научен текст „Към проучването на народните мартеници в България” (1972) в Известия на етнографския институт и музей, книга XIV, стр. 195-227. В съхранената вече 55 години сбирка с мартеници могат да се видят както регионални различия, така и техники, предназначение, актуални за онова време идеи, форми и модели, цветове, допълнителни предметни украси и пр. Най-възрастните информатори от всяко селище са изработвали мартеници, запомнени от детството и младежките им години, като задължително е да се спазват старинните изисквания към материалите и технологията за направата им. В сбирката попадат и модели, които отразяват тенденциите в развитието на мартеницата в настоящия тогава момент. Тази малка колекция от мартеници показва добре съхранената традиция на обичая, неговата жизненост, устойчивите му белези, развитие и масово разпространение. Цялото това културно богатство заслужава да бъде отново показано, но вече не само като стародавна българска традиция за посрещане на пролетта, за благопожелания и повод за всеобща радост. А вече като живо знание и практика, което през 2017 г. беше вписано в Представителния списък на елементите на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Номинацията е съвместна на България, Румъния, Молдова и Република Северна Македония. Заповядайте! Експозицията може да бъде посетена до 12.03.2023 г.