Европейска нощ на музеите – София 2024

Европейска нощ на музеите – София 2024

На 18 май (събота) Националният етнографски музей ще се включи в 20-то издание на инициативата „Европейска нощ на музеите – София 2024“. Часовете със свободен достъп в НЕМ са от 19:00 до 24:00 ч., като посетители ще се допускат до 23:30 ч. Ще могат да бъдат разгледани изложбите: „130 години Народен музей“, „Пътят до трапезата“, „Бежанци“ и „Да надникнем в чеиза на българката от Бесарабия“!
В същия ден, от 10:00 до 17:30 ч., Националният етнографски музей ще работи с платен вход, съгласно установената тарифа.
„Европейска нощ на музеите – София 2024“ се организира от Френския институт в България, в партньорство с Министерство на културата и Столична община.

Уважаеми посетители!

Поради провеждане на ежегодната дезинсекция и дератизация на помещенията в сградата на ИЕФЕМ – БАН (ул. „Московска“ № 6А), експозициите на Националния етнографски музей ще бъдат затворени за посещения от 29.04.2024 г. до 06.05.2024 г. (вкл.).

Националният етнографски музей представя изложбата „Бежанци“, посветена на 120-та годишнина от Илинденско-Преображенското въстание

Националният етнографски музей представя изложбата „Бежанци“, посветена на 120-та годишнина от Илинденско-Преображенското въстание

На 14.12.2023 г., от 17:30 ч., в Националния етнографски музей ще бъде открита изложбата „Бежанци“, посветена на 120 години от Илинденско-Преображенското въстание. Отбелязването на годишнината обикновено се свързва с представяне на историческите факти за събития и политически процеси, с разкази за героизъм, победи, загуби и жертви. Но бурното време на Балканите от края на ХIХ – средата на ХХ в. води до размествания на населението, до жестокости и насилия, потеглят бежански кервани. Отварят се рани, които трудно зарастват с поколения, а спомените за напуснатите места остават като колективна болка, макар че се помнят и изяви на човещина и взаимопомощ.

В най-новата си изложба – „Бежанци“ – екипът на Националния етнографски музей обръща внимание на чисто човешката страна на бежанския проблем, представяйки разказ за хората, които от страх от преследване и заради заплаха за живота си напускат местата, където са родени и живеят, и се отправят на път, за да намерят ново убежище, нови близки и спасение. Място, на което да лекуват своите рани, да споделят, да обичат, да гледат децата си, да си спомнят, да не забравят хората, протегнали ръка за помощ.

Чрез документи, снимки, спомени и интервюта експозицията разказва за връзката с родната земя, за травмата, болката, несигурността, недоверието, но също и за проявената смелост, неугасващата надежда и жажда за живот, милостта. Музейният разказ се допълва и от ценни експонати, стигнали до колекциите на НЕМ по пътя на бежанските кервани.

На откриването на изложбата гостите ще имат възможност да чуят и една песен, пренесена от бежанци – „Станке ле, урумбеглийке“, в изпълнение на народната певица Дарина Славчева, музикален съпровод на гъдулка – Христина Белева.

Изложбата, реализирана с финансовата подкрепа на Министерство на културата и Българска академия на науките, може да бъде посетена до края на март 2024 г.

„СЪЗВУЧИЯ II“ – изложба базар в Националния етнографски музей

На 28 ноември 2023 г. от 17,30 ч. Ви каним на откриването на изложба базар „СЪЗВУЧИЯ II“. Нейни автори са майсторите Евгени Пенчев, Мила Милчева и Миглена Чаталова, които заедно разказват приказки за извивките на дървото, закодираните символи в българската шевица и въздушните нишки на ажурните тъкани шалове.
Идеята на тримата автори е със своите творби да покажат как автентичните занаяти – дърворезба, бродерия и тъкачество, могат да се превърнат в неизчерпаем източник за нови идеи, кореспондиращи със съвремието ни. Старите похвати, мотиви и символи заживяват нов живот и дават душа на предмети, аксесоари и украшения, хармонично свързани със съвременния бит и култура.
Изложбата базар ще остане експонирана в зала 9 на НЕМ до 22 декември.
Очакваме Ви!
Остойностявания: Погледи към защитени природни места

Остойностявания: Погледи към защитени природни места

На 19.09.2023 г. от 15.00 ч в зала 11 на Националния етнографски музей ще бъде открита експозицията „Остойностявания: Погледи към защитени природни места“. Нейният поглед е отправен към места и райони, които се намират във или в близост до защитени територии (национални паркове, природни паркове, защитени местности, природни забележителности) и защитени зони от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“, чиито природозащитни режими се определят от Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие, от конкретни заповеди за обявяване и планове за управление. Те регламентират и човешките дейности в защитените природни обекти – забраняват или ограничават едни, поощряват други.

Изложбата е резултат от изследователския проект „Живот в защитени зони и територии: предизвикателства, конфликти, ползи“. Още със заглавието си той насочва вниманието към понякога конфликтната, понякога хармоничната взаимовръзка между природозащита и местно развитие, към срещата или сблъсъка на концепциите за опазване на биоразнообразието, защитените растителни и животински видове и техните местообитания, от една страна, и от друга – житейските планове и практики на местните хора, особено що се отнася до използването на природни ресурси, към промените, до които води тази среща. Представени са материали и случаи от теренни проучвания, които изследователският екип е осъществил между юни 2020 и юли 2023 г.

Проектът се изпълнява в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките и се финансира от Фонд „Научни изследвания“ (дог. № КП-06-Н40/12 от 12.12.2019 г.).

Експозицията може да бъде посетена до 15 октомври 2023 г.